مشاوره و منتورینگ

بسیاری از افراد، استارتاپ‌ها و شرکت‌ها پیش از شروع فعالیت به علت موانع زیادی مانند: نداشتن دانش و تجربه کافی، کمبود منابع مالی، عدم وجود مشاور مورد اطمینان و… در همان ابتدای مسیر متوقف می شوند.

کسب و کارها برای حصول موفقیت به مشخص شدن مسیر رشد و همچنین تدوین برنامه استراتژیک نیاز دارند که این فرآیند با تعریف اهداف، تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف و مشخص نمودن فرصت‌های شرکت انجام خواهد شد.

شتاب‌دهنده آکادمی رمزعلی به عنوان یک مرکز نوآور به همراه مشاوران متخصص و با تجربه خود با کمک علم روز دنیا همه موارد فوق را بررسی می‌کند که در نهایت منجر می‌شود که کسب و کارها مسیر رشد خود را هموارتر و با قدرت ریسک کمتری طی ‌نمایند.

فرآیند مشاوره و منتورینگ در شتاب‌دهنده اکادمی رمزعلی چگونه است؟

ثبت درخواست و تکمیل فرم مربوطه

برگزاری جلسه با طرف دوم

عقد قرارداد

تدوین برنامه استراتژیک و نقشه مسیر

شروع جلسات مشاوره تا حصول نتیجه

فرم درخواست مشاوره و منتورینگ

لطفا جهت ثبت درخواست از طریق لینک زیر اقدام نمائید.