آموزش تیم‌های تحلیل‌گری

قلب شرکتی که در حوزه بازارهای مالی فعالیت می‌کند، یک تیم تحلیل خوب و قدرتمند است، افراد تحلیل‌گر بایستی توانایی به دست آوردن داده‌های متفاوت از منابع مورد اعتماد را داشته باشند، سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده، ارزش پایدار خلق نمایند تا در نهایت ارزش خلق شده تبدیل به یک مزیت رقابتی گردد.

یک تیم تحلیل قدرتمند نیازمند چیست؟ مهارت، رهبری قوی و اهداف مشخص.
در مرکز نوآوری و شتاب‌دهنده آکادمی رمزعلی یک تیم‌ تحلیل‌‌گر از نظر تمام ابعاد مورد نیاز، آموزش می‌بیند تا آمادگی حضور در بازارهای مالی را داشته باشد.

گاهی پیش می‌آید که یک شرکت، تیم تحلیل‌گر خود را از پیش تشکیل داده و مشغول به فعالیت است و تنها نیازمند مشاوره و حمایت تجربی برای رفع ابهامات و به روز شدن اطلاعات می‌باشد، مرکز نوآوری رمزعلی
 با تدوین برنامه‌ای دقیق و منظم و ارائه مشاوره تخصصی به ارتقا تیم تحلیل‌گر کمک خواهد نمود.

فرآیند آموزش تیم‌های تحلیل‌گری در شتاب‌دهنده اکادمی رمزعلی چگونه است؟

ثبت درخواست و تکمیل فرم مربوطه

برگزاری جلسه جهت شناسایی نیازهای طرف دوم

عقد قرارداد

تدوین برنامه هدف‌مند آموزش

شروع جلسات آموزش (دوماه پس از ثبت درخواست)

فرم درخواست آموزش تیم‌های تحلیل‌گری

لطفا جهت ثبت درخواست از طریق لینک زیر اقدام نمائید.