سوالات متداول

ما در شتاب‌دهنده آکادمی رمزعلی به دنبال همکاری اثربخش هسیتم. برای پذیرش در برنامه سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهی ضروری است که صرفا ایده نباشید. برنامه شتاب‌دهی و سرمایه‌گذاری مختص به استارتاپ‌های فعال است، ضروری است که بیزنس پلن مشخص و وضعیت محصول در حالت ام پی وی داشته باشید.

از زمان ثبت درخواست و پر نمودن فرم مربوطه حداکثر ۱۵ روز زمان نیاز است تا درخواست به صورت اولیه بررسی شود.

در صورتی که درخواست تائید و یا رد شود، به شما ظرف مدت ۱۵ روز اطلاع داده خواهد شد.

خیر، پس از تائید درخواست، زمان جلسه حضوری اعلام خواهد شد و پس از جلسه حضوری ظرف مدت یک هفته نتیجه نهایی اعلام میگردد.

بلی، در صورتی که تیم هستید حضور تمام افراد در جلسه حضوری الزامی می‌باشد.

به صورت کلی، حداکثر ۴۵ روز پس از تائید نهایی زمان نیاز است.

در حال حاضر خدمات شتاب‌دنده رمزعلی در دو حوزه بلاکچین و بازارهای مالی ارائه می‌شود.